Menu Products
Online Support
  • Ms. Huyen +84-979.933.470

Tìm hiểu về bảng đồng tiếp địa chống sét

  25/08/2017

Những hệ thống tiếp địa chống sét được lắp đặt chính xác với những phụ kiện chất lượng sẽ mang đến hiệu quả chống sét cao nhất, trong đó không thể thiếu Bảng đồng tiếp địa

Butyl Rubbers and adhesive tapes in Telecommunications field

  08/08/2017

T.A.T International Company Limited mainly provides the products of butyl rubbers and adhesive tapes which are made of young rubbers by Kingsignal brand and used in Telecommunications, so the products are not only tough, has good adhesion but also easy to

Types of Fiber Optic Patch Cord

  15/04/2017

Fiber Optic Patch Cords are fiber optic sections with popular diameters of 0.9, 2.0, 3.0 mm, their two heads are attached with optical cable connectors, these connectors are under the shapes of PC, UPC, APC and belong to the standards of SC, ST, FC, LC,MU