Danh mục sản phẩm
Zhongguang VN Microdata Telecom Extreme Networks Kingsignal Việt Nam Vật tư viễn thông Công Nghệ Thông Tin
hỗ trợ trực tuyến
  • Ms. Huyen +84-979.933.470

Quốc tế T.A.T và Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  11/11/2015

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (http://www.iso.ch) phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 được triển khai tại 
Việt Nam từ những năm 1995, đến nay đã góp phần không nhỏ làm thay đổi sự lãnh đạo và quản lý các tổ chức, doanh nghiệp, thay đổi tư duy quản lý, kinh doanh của nhiều chủ doanh nghiệp, họ đã có tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh, làm ăn có bài bản, không theo kiểu trước mắt.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm các phiên bản sau:

 

  • ISO 9001:1987 Quản lý chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
  • ISO 9001:1994 Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật
  • ISO 9001:2000 Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu.
  • ISO 9001:2008 Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu. Đây là phiên bản hiện hành của ISO 9001.

ISO 9001: 2008, Quality management system- Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng.
 
Công ty TNHH quốc tế T.A.T đã từng bước áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của mình, và đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, đồng thời cũng thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học trong mắt đối  tác và khách hàng.

Với những nỗ lực và thành tựu đã đạt được, Công ty TNHH quốc tế T.A.T đã được tổ chức ALBERK QA TECHNIC GmbH tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 vào ngày 04 tháng 12 năm 2015. 

CÁC CHỨNG CHỈ KHÁC:

Kingsignal

DELL:

 

 

EMC Certificate :

 

Extreme Networks :

 

HP Certificate :